Sprzedaż wierzytelności za 1 zł na gruncie podatku dochodowego – CIT

W przypadku sprzedaży wierzytelności własnej za 1 zł związanej z wykazanym uprzednio należnym przychodem podlegającym opodatkowaniu (w kwocie 10 zł), powstałym w wyniku sprzedaży przez podatnika towarów lub usług, uzyskane pieniądze za zbytą, tzn. kwota 1 zł, nie będzie…

18. Sprzedaż wierzytelności za 1 zł na gruncie podatku dochodowego

Kategorie: CIT.