Sprzedaż samochodu osobowego a utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT – VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej…

9. Sprzedaż samochodu osobowego a utrata prawa do zwolnienia

Kategorie: VAT.