Sprzedaż oleju przepracowanego – VAT

Przez olej przepracowany określa się de facto zużyty olej. Częstokroć podatnicy mają problemy z określeniem czy sprzedaż oleju przepracowanego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych czy też należy ją traktować jako sprzedaż tzw. „złomu”…

12. Sprzedaż oleju przepracowanego

Kategorie: VAT.