Sprzedaż okularów korekcyjnych opodatkowana stawką 8%

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2014 r. (nr ITPP2/443-9/14/RS) potwierdził stanowisko dotyczące opodatkowania 8% stawką podatku od towarów i usług sprzedaży okularów korekcyjnych, będących wyrobami medycznymi.
Interpretacja dotyczyła osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych, oprawek okularowych, soczewek, okularów przeciwsłonecznych, płynów do czyszczenia i innych akcesorii optycznych. Organ uznał, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, (do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%).

Stawka ta dotyczy wymienionych w załączniku w pozycji 103 – soczewek kontaktowych, okularowych ze szkła i innych materiałów o symbolu PKWiU 32.50.41.0., oraz pozycji 105 – wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU.

Oznacza to, że w stosunku do sprzedaż okularów korekcyjnych, będących wyrobami medycznymi, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług. Stawka ta ma zastosowanie również do samych soczewek. Niemniej usługa wymiany soczewek w oprawach klienta jest opodatkowana stawką podstawową – obecnie 23%.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.