Sprzedaż książek używanych przez bibliotekę nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 31 marca 2014 r. (nr ITPP2/443-1466/13/AJ) przedstawił swoje stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług używanych przez bibliotekę książek.

Biblioteka jako wpisana do rejestru instytucji kultury chciała wyprzedać używane przez siebie książki. Biblioteka uznała, że może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest „dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez bibliotekę. Izba przypomniała, że przepis wprowadza obecnie warunek, by sprzedawane towary używane były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Przed 2014 r. takiego zastrzeżenia nie było, przepis brzmiał: „Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”

Zdaniem izby, skoro biblioteka prowadzi działalność nieodpłatną, to zarazem nie są to czynności zwolnione z podatku. Preferencji podlegać może bowiem tylko działalność odpłatna lub zrównana z nią, przy czym nie dotyczy to udostępniania książek czytelnikom. Skoro biblioteka nie wykorzystywała książek używanych wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku, to przy ich sprzedaży nie skorzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.