Sposób ustalenia wartości początkowej aportu – środków trwałych wniesionego do spółki osobowej – PIT

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa się – w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną – na podstawie…

13. Sposób ustalenia wartości początkowej aportu

Kategorie: PIT.