Sposób obliczenia kwoty wyłączenia z kosztów podatkowych odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na nabycie udziałów w celu ich umorzenia – CIT

W orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd, że odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu na nabycie udziałów w celu ich umorzenia nie są kosztem uzyskania przychodu. Wątpliwości związane są ze sposobem obliczenia kwoty odsetek, gdy podatnik wykorzystuje kredyt w rachunku…

22. Sposób obliczenia kwoty wyłączenia z kosztów

Kategorie: CIT.