Sporządzanie raportów dobowych oraz miesięcznych, gdy nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 5 października 2012 r., nr IPPP2/443-668/12-4/RR rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania raportów dobowych oraz raportów miesięcznych w sytuacji…

5. Sporządzanie raportów dobowych oraz miesięcznych

Kategorie: VAT.