Spółki komandytowo – akcyjne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT

Dnia 26 listopada 2013 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta zakłada, że od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne będą objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym będą płacić podatek w wysokości 19 proc. osiągniętego dochodu.

Dotychczas z fiskusem rozliczali się jedynie wspólnicy spółki komandytowo – akcyjnej. Od nowego roku wspólnicy – akcjonariusze i komplementariusze podlegać będą opodatkowaniu od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku takiej spółki. Nowe regulacje oznaczają włączenie dochodów wspólników w dwupoziomowy system opodatkowania – najpierw na poziomie spółki, a później wspólników. Ma to się odbywać w sposób analogiczny do pozostałych spółek.

Żaden ze wspólników nie będzie opodatkowany na bieżąco z tytułu prowadzonej przez spółkę komandytowo – akcyjną działalności gospodarczej, gdyż opodatkowanie z tego tytułu będzie następowało na poziomie samej spółki.

Kategorie: CIT.