Spółka nabywająca energię elektryczną od producenta nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym – Akcyza

W wyroku z dnia 20 września 2012 r. o sygn. akt I SA/Rz 659/12 WSA w Rzeszowie orzekł, że spółka nabywająca energię elektryczną od producenta nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym, mimo że ponosi jego ekonomiczny ciężar. Oznacza to, że samo poniesienie ciężaru podatku nie wpływa na prawo do jego odzyskania…

15. Spółka nabywająca energię elektryczną od producenta nie jest podmiotem