Spółdzielnia mieszkaniowa nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, gdy zużywa gaz do ogrzewania pomieszczeń administracyjnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w swojej interpretacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. (ITPP3/443-624/13/AT) wypowiedział się w kwestii zwolnienia spółdzielni mieszkaniowej z podatku akcyzowego, która zużywa gaz na potrzeby ogrzania budynków mieszkalnych oraz budynku administracji tychże budynków mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem kotłowni osiedlowej, produkującej ciepło na potrzeby trzech budynków mieszkalnych wielolokalowych – bloków mieszkalnych oraz budynku administracyjnego Spółdzielni. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb swoich mieszkańców.

Gaz zużywany przez Spółdzielnię w lokalnej kotłowni, to gaz ziemny wysokometanowy w nomenklaturze scalonej (CN) sklasyfikowany jako 2711 21 00. Spółdzielnia złożyła na rzecz dostawcy gazu oświadczenie, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Pomimo złożenia przez Spółdzielnię stosownego oświadczenia (gaz powinien być zwolniony z akcyzy), zużyty gaz został obciążony przez dostawcę akcyzą.
Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, że jeśli Spółdzielnia złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, to jako finalny nabywca gazowy, działający w imieniu członków Spółdzielni i ich rodzin, prowadzących gospodarstwa domowe, mogła nabyć wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 ze zwolnieniem od akcyzy, wyłącznie w części, w jakiej były one faktycznie przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe będące w zasobach Spółdzielni.

Organ nie zgodził się natomiast z twierdzeniem wnioskodawcy, iż zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie jest objęty gaz w części, w jakiej dotyczy celów opałowych budynku administracyjnego Spółdzielni. W tym przypadku bowiem wyroby gazowe nie są przeznaczone na cele opałowe przez gospodarstwa domowe. W związku z tym z preferencji podatkowej skorzysta tylko zużycie gazu na cele opałowe wyłącznie przez gospodarstwa domowe znajdujące się w zasobach spółdzielni.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.