Solidarna odpowiedzialność za podatek od sprzedaży

Podmioty należące do sieci handlowych będą ponosiły solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej.

W związku z pracami rządu nad sztandarowymi projektami głoszonymi podczas kampanii wyborczej, trwają zaawansowane prace nad podatkiem od sprzedaży. Jak wynika z obecnie obowiązującego projektu podmioty należące do sieci handlowych będą ponosiły solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nowego podatku.

Zgodnie z projektem, podatnikami nowej daniny mają być zarówno sieci handlowe, jak i sprzedawcy detaliczni niewchodzący do sieci handlowych. Podmioty objęte nowym podatkiem to zarówno franczyzodawca oraz sprzedawcy detaliczni upoważnieni lub zobowiązani do korzystania z marki handlowej przez franczyzodawcę, natomiast za płacenie podatku odpowiadać ma bezpośrednio franczyzodawca.

Zatem podmioty, które tworzą sieć handlową będą ponosiły solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania z tytułu podatku należnego za okres, w którym wchodziły do sieci handlowej. Jednakże sprzedawca detaliczny będący jedynie franczyzobiorcą ma ponosić odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe wynikające ze zrealizowanej przez siebie sprzedaży detalicznej.

Reasumując Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić formę regresu sprzedawcy detalicznego względem franczyzodawcy za podatek, za który ponosi solidarną odpowiedzialność. Sprzedawca otrzyma możliwość potrącania równowartości wpłaconego podatku ze swojego długu wobec franczyzodawcy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com