Skutki zbycia akcji spółki zagranicznej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC

W przypadku praw majątkowych wykonywanych za granicą (akcje spółki zagranicznej stanowią takie prawa) opodatkowanie zależy od łącznego spełniania warunków określonych w art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych…

35. Skutki zbycia akcji spółki zagranicznej na gruncie podatku