Skutki zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług marketingowych w okresie kilku lat – CIT

Płatność wynagrodzenia np. w grudniu 2012 r. określonego za okres 2012 – 2015 oznacza, że w tym przypadku można wyrazić pogląd, że skoro strony umowy dokonają określenia wynagrodzenia za okres czterech lat w grudniu 2012 r., to faktycznie określiły one, że usługa będzie rozliczania…

19_Skutki zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług marketingowych w okresie kilku lat

Kategorie: CIT.