Skutki w podatku od towarów i usług transakcji zagranicznych – VAT

Stosowanie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa…

4. Skutki w podatku od towarów i usług transakcji zagranicznych

Kategorie: VAT.