Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych barteru – CIT

W gdy zapłatą za dokonaną dostawę towarów lub świadczenie usług są inne usługi lub dostawa towarów mamy do czynienia z umową zamiany w rozumieniu art. 603 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy lub zobowiązują się do…

19. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych barteru

Kategorie: CIT.