Skutki utworzenia lokaty bankowej ze środków funduszu szkoleniowego – CIT

W opinii autora, utworzenie na okres jednego miesiąca lokaty bankowej ze środków przekazanych uprzednio na rachunek funduszu szkoleniowego nie stanowi wykorzystania środków z funduszu szkoleniowego niezgodnie z celami wskazanymi w ustawie o promocji zatrudnienia…

23. Skutki utworzenia lokaty bankowej ze środków funduszu szkoleniowego

Kategorie: CIT.