Skutki podatkowe wprowadzenia tzw. pustej faktury do obrotu – VAT

W odniesieniu do odpowiedzialności podatkowej, funkcjonowanie w obrocie prawnym tzw. faktury pustej rodzi skutki prawne dla jej wystawcy na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przywołanym przepisem osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca…

7. Skutki podatkowe wprowadzenia tzw. pustej faktury do obrotu

Kategorie: VAT.