Skutki podatkowe umowy zamiany (barter) – VAT, CIT

Świadczenie usług lub dostawa towarów w przypadku gdy zapłatą za te czynności są inne usługi lub dostawa towarów, wywołuje określone skutki zarówno w podatku od towarów i usług jak i w podatku dochodowym…

3. Skutki podatkowe umowy zamiany barter