Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej z ZFŚS w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy – PIT

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Niespłacone świadczenie z tytułu zaciągniętej przez spadkodawcę pożyczki stanowi…

31. Skutki podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej

Kategorie: PIT.