Skutki podatkowe sfinansowania przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotnego pracownikom w podróży służbowej – CIT

Wydatki poniesione przez pracodawcę na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego pracowników stanowią ich przychód w źródle przychodów stosunek pracy, z których dochód nie podlega zwolnieniu. Uzasadnieniem tego poglądu jest argumentacja, że  składka ubezpieczeniowa…

27. Skutki podatkowe sfinansowania przez pracodawcę ubezpieczenia

Kategorie: CIT.