Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia – PIT

Rozwiązanie umowy dożywocia i przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na dożywotnika nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

29. Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia

Kategorie: PIT.