Skutki podatkowe przy wniesieniu aportem nieruchomości przez osobę fizyczną z majątku osobistego do spółki kapitałowej – PIT

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną (albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład…

31. Skutki podatkowe przy wniesieniu aportem nieruchomości przez osobę

Kategorie: PIT.