Skutki podatkowe przekazania prezentu powyżej 100 zł – VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r.), przez dostawę…

2. Skutki podatkowe przekazania prezentu powyżej 100 zł

Kategorie: VAT.