Skutki podatkowe opłat półkowych – VAT, CIT

Pobieranie tzw. „opłat półkowych” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, np. opłaty marketingowe i reklamowe, konsultacje…

7. Skutki podatkowe opłat półkowych