Skutki podatkowe – dla wspólnika będącego osobą fizyczną – wniesienia przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa – dotyczy PIT

Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej…

27_Skutki podatkowe dla wspólnika będącego osobą fizyczną