Skrót nazwy firmy na otrzymanej od kontrahenta fakturze uprawnia do odliczenia podatku od towarów i usług – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej  z dnia 28 grudnia 2012 r., nr sprawy – IPPP1/443-1118/12-2/MP, uznał że zamieszczenie na otrzymywanych od kontrahentów fakturach skrótu w firmie spółki nie powoduje, że faktura przestaje być dokumentem stanowiącym podstawę…

8. Skrót nazwy firmy na otrzymanej od kontrahenta fakturze uprawnia

Kategorie: VAT.