Skomplikowana klasyfikacja gazów w ustawie o podatku akcyzowym dla gospodarstw domowych – regulacje od 1 listopada 2013 r. – Akcyza

Ustawa o podatku akcyzowym rozróżnia dwa stany gazów – ciekły i gazowy, które mogą być przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Niewielu podatników zdaje sobie jednak sprawę, że od tego w jakiej formie i na jaki cel gazy te są sprzedawane zależy ich opodatkowanie podatkiem akcyzowym. Wskazać należy tu głównie na gazy z grupowania CN 2711 – Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. I tak gaz ziemny do wykorzystania nieprzemysłowego (czyli – dla „zwykłych” podatników – gospodarstw domowych) najczęściej:

  1. przeznaczony do napędu, w stanie ciekłym (CN 2711 11) – podlega opodatkowaniu akcyzą;
  2. przeznaczony do opału, w stanie ciekłym (CN 2711 11) – podlega zwolnieniu (pod warunkiem złożenia oświadczenia o przeznaczeniu);
  3. przeznaczony do napędu, w stanie gazowym (CN 2711 21) – podlega opodatkowaniu;
  4. przeznaczony do opału, w stanie gazowym (CN 2711 21) – podlega zwolnieniu (do określonej ilości; powyżej tej ilości – pod warunkiem złożenia oświadczenia o przeznaczeniu).

W przypadku propanu-butanu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Gaz ten w stanie ciekłym bowiem podlegał już wcześniej (i wciąż podlega) opodatkowaniu (pod kodami CN 2711 12 11 do 2711 19). W stanie gazowym posiada on jednak inny kod (CN 2711 29). Ponadto, na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy posiada on dodatkowe zwolnienie w przypadku rozlania go do butli w składzie podatkowym i przeznaczenia do użycia do celów innych niż napęd pojazdów. I tak gospodarstwo domowe może nabyć propan butan:

  1. do celów napędowych w stanie ciekłym i gazowym – tylko z akcyzą;
  2. do celów opałowych w stanie ciekłym „luzem” – tylko z akcyzą;
  3. do celów opałowych w stanie ciekłym w butli rozlanej w składzie podatkowym – bez akcyzy;
  4. do celów opałowych w formie gazowej – bez akcyzy (do określonej ilości; powyżej tej ilości – pod warunkiem złożenia oświadczenia o przeznaczeniu).

Skomplikowana jest tez kwestia samego butanu; gaz ten bowiem może być klasyfikowany do pozycji CN 2711 13, ale jeżeli zawiera on 4 atomy węgla (węglowodór alifatyczny nasycony) – klasyfikowany jest do pozycji CN 2901 10 00. Dla gospodarstw domowych gaz ten generalnie zawsze będzie opodatkowany akcyzą, niezależnie od przeznaczenia, z jednym wszelako wyjątkiem – jeżeli butan CN 2711 13 (tylko ten!) zostanie rozlany do butli w składzie podatkowym i przeznaczony do innych celów niż napęd – będzie on zwolniony od akcyzy, niezależnie od ilości nabytego wyrobu.