Składanie więcej niż jednej deklaracji przez jednostki organizacyjne osoby prawnej w danej gminie – Podatek od nieruchomości

Zagadnienie składania więcej niż jednej deklaracji przez jednostki organizacyjne osoby prawnej w danej gminie rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Uzasadnione jest stanowisko o konieczności składania jednej deklaracji na podatek od nieruchomości przez osobę prawną w danej gminie..

24. Składanie więcej niż jednej deklaracji przez jednostki organizacyjne