SKA podatnikami podatku dochodowego – zmiany najprawdopodobniej dopiero od 2014 r. – PIT

Rządowy projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy…

26. SKA podatnikami podatku dochodowego

Kategorie: PIT.