Sejm uchwalił opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Zgodnie z przyjętą ustawą opodatkowaniu będą podlegać dochody zagranicznych spółek kontrolowanych (dalej: „CFC”).
Wprowadzenie tych rozwiązań podyktowane jest koniecznością zwalczania szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Zgodnie z nowelizacją, CFC to spółka, w której polski podatnik posiada co najmniej 25 proc. udziałów, jej przychody są w co najmniej 50 proc. finansowe i jest ona położona w państwie z podatkami niższymi o minimum 25 proc. od stawki CIT w Polsce. Przepisy przewidują ponadto wprowadzenie minimalnego progu (250 tys. euro), poniżej którego przepisy o CFC nie będą miały zastosowania. Przyczyną wprowadzenia tego progu jest potrzeba obniżenia kosztów administrowania systemem, zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.