Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług – VAT

W dniu 8 listopada 2013 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z nowelizacją utrzymane zostaną obecne stawki podatkowe – 23% i 8% – do dnia 31 grudnia 2016 r.  Ma to związek z przyjętymi w kwietniu 2013 r. przez Radę Ministrów: „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016”. Pierwotnie wyższa stawka miała obowiązywać jedynie do końca tego roku. Dotychczasowe brzmienie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. uzależniało stawkę podatku w kolejnych latach od przekroczenia relacji 55% PKB i długu publicznego.

Propozycja ta jest uzasadniona przez resort finansów koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki.

Ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2013 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 11 października 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, natomiast drugie 6 listopada 2013 r. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Kategorie: VAT.