Sejm pracuje nad nową klauzulą podatkową

Sejm przystąpił do prac nad klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, szacuje się, że wprowadzone zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania przyniosą większe wpływy budżetowe w skali roku o ok. 50-100 mln zł. Skutki wynikające z prewencyjnego charakteru klauzuli mają być wielokrotnie większe.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, dotychczasowe doświadczenia Polski i innych krajów pokazują, że same umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie są wystarczające do efektywnego przeciwdziałania przypadkom obejścia prawa podatkowego. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, korzystając z doświadczeń międzynarodowych w zwalczaniu unikania obowiązków podatkowych, proponuje się powrócenie do koncepcji wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, razem z funkcją niezależnego nadzoru ekspercko-społecznego. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania uporządkuje system prawa podatkowego, wyznaczając granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocni autonomię prawa podatkowego wobec prawa cywilnego.

Opracowywana klauzula ma mieć zastosowanie wtedy, gdy rezultatem działań mających cechy agresywnej optymalizacji podatkowej będzie korzyść podatkowa o wartości ponad 100 tys. zł. Skutki wejścia w życie klauzuli minimalizować mają tzw. opinie zabezpieczające, o które będą mogli wnioskować podatnicy. Stworzony zostanie też niezależny panel ekspercki, czyli Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.
Reasumując wprowadzenie klauzuli ma docelowo uporządkować system podatkowy i wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. W efekcie wzmocniona ma zostać również autonomia prawa podatkowego względem prawa cywilnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: Krzysztof Białoskórski