Samodzielność środka trwałego w aspekcie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Zgodnie z art. 16a ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki budowle oraz…

15. Samodzielność środka trwałego w aspekcie przepisów ustawy

Kategorie: CIT.