Samochód używany sprzedawany przez przedsiębiorców a podatek od towarów i usług – VAT

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień. W projekcie pozostało zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów, przy zakupie których właściciel korzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku. Po dniu 1 stycznia 2014 r. firmy będą mogły zbywać takie pojazdy bez podatku od towarów i usług, tak jak obecnie.

Nie można zapomnieć, że zwolnienie ujęte w rozporządzeniu oraz w projekcie nowego dokumentu ma związek ze szczególnymi zasadami odliczania tego podatku przy nabyciu pojazdu, jakie obowiązują w Polsce. Polska korzysta z derogacji (obowiązującej do końca tego roku), która zezwala aktualnie na odliczanie nie więcej niż 60 proc. podatku i jednocześnie nie więcej niż 6 tys. zł. W KE jest wniosek polskiego rządu o kolejną derogację (odliczenie miałoby dotyczyć maksymalnie 50 proc. podatku), ale nie został jeszcze rozpatrzony.

Zarówno w obecnych przepisach jak i projektowanych, z VAT zwolniona jest sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego właściciel korzystał z prawa do częściowego odliczenia – w ramach limitu 6 tys. zł. Zgodnie zaś z wnioskiem o kolejną derogację odliczenie nie byłoby limitowane żadną kwotą (mowa jest tylko o tym, że nie mogłoby być większe niż 50 proc. VAT). Derogacja objęłaby również częściowe ograniczenie (do 50 proc.) prawa do odliczenia od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem).

Kategorie: VAT.