Rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu. Ustawa, której wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2015 r., przewiduje opodatkowanie działalności w tym zakresie dwoma podatkami – specjalnym podatkiem węglowodorowym (zwany dalej: SPW) i podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, którym już opodatkowane jest wydobycie miedzi i srebra. Ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu, ma stanowić impuls inwestycyjny dla polskiej gospodarki oraz zapewnić sprawiedliwy podział zysków pomiędzy państwem a przedsiębiorcami ze sprzedaży kopalin, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej.

Ustawa zwiększa wysokość pobieranej przez państwo renty surowcowej z ok. 21 proc. do ok. 40 proc. Wynika to z tego, że – poza podatkiem dochodowym od osób prawnych i dodatkowymi daninami publicznymi – przedsiębiorcy będą zobowiązani do płacenia dwóch dodatkowych podatków. W przypadku podatku od wydobycia niektórych kopalin (dotyczącego gazu ziemnego – w tym łupkowego i ropy naftowej) wysokość stawki podatkowej ma wynosić od 1,5 proc. do 6 proc. – w zależności od rodzaju eksploatowanego złoża. Natomiast jeżeli idzie o SPW projekt zakłada, że stawka ma się wahać od 0 proc. do 25 proc. – w zależności od relacji przychodów do wydatków.

W zaprezentowanym projekcie ustawy, od dnia 1 stycznia 2015 r., podatnicy będą wykonywać obowiązki ewidencyjne oraz związane ze składaniem deklaracji podatkowych, mimo że zrezygnowano z obowiązku płacenia SPW oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin do 2020 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com