Ryczałtu od wygranej nie mogą stosować przedsiębiorcy

Dochód z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co dochód z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Tak wskazał Minister Finansów w interpretacji zmieniającej z 12 stycznia 2016 r. (DD9.8220.2.150.2015.JQP).

Sprawa dotyczyła skutków podatkowych z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej w ramach działalności gospodarczej. Chodziło o przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. Przedsiębiorca płaci podatek liniowy. W ramach zorganizowanej przez bank loterii promocyjnej wygrał samochód. Zgodnie z regulaminem podatek z tytułu otrzymanej nagrody obciąża nagradzanego, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Powstało pytanie jak w takiej sytuacji rozliczyć podatek dochodowy od otrzymanej nagrody i czy od takiego środka trwałego można w kosztach uzyskania przychodu ująć amortyzację. Sam przedsiębiorca uważa, że wartość nagrody uzyskanej w ramach loterii promocyjnej winno się zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże z uwagi na losowość wygranej, przychód taki będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał to stanowisko za prawidłowe. Minister finansów zmienił jednak tą interpretację, uznając, że dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.
Reasumując, należy wskazać, że dochód z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co dochód z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.