Ryczałt za używanie służbowego samochodu

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy 
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizujący m.in. ustawę 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowano rozwiązanie dotyczące sposobu określania wartości nieodpłatnego świadczenia polegającego na korzystaniu przez pracowników 
z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Zgodnie z proponowanymi zmianami wartość takiego nieodpłatnego świadczenia byłaby uzależniona od pojemności silnika. Wynosiłaby miesięcznie 
250 zł w wypadku silnika 
do 1,6 tys. cm sześc. 
i 400 zł dla silnika powyżej 1,6 tys. cm sześc. W razie prywatnego użytkowania samochodu służbowego jedynie przez część miesiąca wartość przychodu byłaby ustalana za każdy dzień 
w wysokości 1/30 wymienionych kwot.

Można przewidywać, że regulacja ta spowoduje ujednolicenie praktyki rynkowej, gdyż obecnie podatnicy stosują wiele różnych metod ustalania wartości tego rodzaju świadczenia i w konsekwencji wartość przychodu pracowników korzystających z podobnych samochodów u różnych pracodawców i w różnych częściach kraju może się skrajnie różnić.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.