Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu – VAT

Dnia 18 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2014 r. poz. 209). Zmiana w rozporządzeniu ma charakter techniczny i polega na zmianie deklaracji dla podatku od towarów i usług z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), który reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. poz. 367). Zmiana rozporządzenia związana jest ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które weszły dniem 1 stycznia 2014 r.

W części C. dot. poz. 20 deklaracji artykuł 86 ust. 20 ustawy o VAT zastąpiono artykułem 86 ust. 2 pkt 7. Od 1 stycznia 2014 r. treść przepisu art. 86 ust. 20 ustawy o VAT została bowiem przeniesiona do 86 ust. 2 pkt 7, a sam art. 86 ust. 20 został uchylony. Ponadto z opisu ww. pozycji usunięto wyrazy „zgodnie z art. 87 ust. 10 ustawy”. Zmieniono też nazwę części D z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Powyższy zapis został zastąpiony pouczeniem, którego tekst umieszczono na końcu wzoru, tj. „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji VAT-11, będą mogły stosować ją od 1 lutego 2014r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.