Różnice kursowe na rachunku walutowym – CIT

Do wyceny wypływu środków pieniężnych w walucie obcej (gdy nie dochodzi do faktycznej wymiany tej waluty na złote) należy stosować  „wigilijny” średni kurs NBP. Wyznaczenie kolejności wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej  według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości nie…

15. Różnice kursowe na rachunku walutowym

Kategorie: CIT.