Rozliczenie przez spółkę przejmującą „straty” poniesionej przez spółkę przejmowaną – CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem od dochodu uzyskiwanego przez podatników. Przepisy art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają zasady ustalania tego dochodu, którym jest, co do zasady, nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta…

22. Rozliczenie przez spółkę przejmującą „straty” poniesionej przez spółkę przejmowaną

Kategorie: CIT.