Rozliczenie niedoborów niezawinionych – CIT

Niedobory inwentaryzacyjne niezawinione mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeżeli powstały w toku tej działalności, niezależnie od woli podatnika. Kosztem uzyskania przychodów mogą być tylko niedobory inwentaryzacyjne, w tej części, w jakiej zostały uznane za niezawinione i których okoliczności powstania oraz przyczyny zostały prawidłowo udokumentowane. Nie stanowią bowiem kosztu uzyskania przychodów niedobory inwentaryzacyjne będące wynikiem braku staranności bądź nieracjonalnego działania podatnika, nawet jeśli mieszczą się w normach ustalonych przez daną jednostkę gospodarczą. Pogląd taki wyrażają organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2010 r. (nr ILPB3/423-953/09-2/MC).

Kategorie: CIT.