Rozliczenie emerytury otrzymywanej z zagranicy – PIT

Umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawarta ze Stanami Zjednoczonymi nie zawiera odrębnej regulacji dotyczącej opodatkowania emerytur, z wyjątkiem emerytur i rent otrzymywanych…

32. Rozliczenie emerytury otrzymywanej z zagranicy

Kategorie: PIT.