Rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane przez wyznaczoną izbę celną – projekt zmian

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 maja 2014 r. wskazuje na zmiany także u ustawie o podatku akcyzowym. Jak wskazuje projekt, rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane tylko z jedną, wyznaczoną izbą celną.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z koniecznością wpłacania przez przedsiębiorcę należności nawet na kilka różnych rachunków bankowych. Nowelizacja ma natomiast w swoich założeniach uproszczenie tego mechanizmu. Oznacza to likwidację rachunków dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach celnych – odpowiadać ma za to tylko jedna izba, która ma zostać wyznaczona odpowiednim rozporządzeniem Ministra Finansów.

Jak wskazuje projekt „Dyrektor tylko jednej, wyznaczonej izby celnej będzie rozliczał należności wynikające z ustawy o podatku akcyzowym. Wypłata kwot z tytułu zwrotu należności wynikających z ustawy o podatku akcyzowym będzie również realizowana przez dyrektora jednej, wskazanej izby celnej”. Będzie to stanowić ułatwienie przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dodatkowo, jeśli dojdzie do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie musiał złożyć jakiekolwiek wyjaśnienia, czy też inne dokumenty, wówczas będzie kontaktował się tylko z jednym organem celnym. Doprowadzi to także do usprawnienia funkcjonowania całego systemu obsługi podatników, skróci czas obsługi oraz spowoduje redukcję kosztów operacji finansowych związanych z prowadzeniem działalności.

Resort wskazuje także, że „Automatyzacja procesów obsługowych przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców poprzez polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”.

Zmiany te są związane z innymi zmianami, które wynikają z niniejszego projektu, w szczególności dotyczących zmian w funkcjonowaniu organów celnych, głównie centralizacji niektórych procesów pomocniczych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com