Rozbieżności w zwolnieniu usług technicznych niezbędnych do świadczenia usług ubezpieczeniowych np. wynajmu samochodu zastępczego – VAT

W interpretacji ogólnej z dnia 20 lipca 2012 r. (sygn. PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304) Minister Finansów wypowiedział się w sprawie zwolnienia od podatku usług pomocniczych wobec usług ubezpieczeniowych. Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. Państwa członkowskie zwalniają transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z…

3. Rozbieżności w zwolnieniu usług technicznych niezbędnych do świadczenia

Kategorie: VAT.