Roczna korekta podatku naliczonego – czy nieruchomości oddane do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r. podlegają korekcie na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? – VAT

Jest to pytanie podstawowe, a praktyka udziela na ten temat co najmniej dwóch sprzecznych odpowiedzi:
  • pierwsza: ustawa określa warunki prawne stosowania korekty, które nie mogą mieć mocy wstecznej…

3. Roczna korekta podatku naliczonego