Rekompensata za utracone wynagrodzenie a podatek dochodowy – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-706/13-2/DS) pieniądze wypłacane za niesłuszne zwolnienie z pracy na podstawie porozumienia zawartego przed sądem są opodatkowane, jeżeli są rekompensatą za utracone wynagrodzenie bądź z ugody nie wynika jasno, że odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie kodeksu pracy.

Jest to interpretacja, która została wydana w sprawie zwolnionej pracownicy, która zaskarżyła decyzję pracodawcy do łódzkiego sądu pracy. Podczas rozprawy obie strony zawarły ugodę. Firma zgodziła się wypłacić byłej pracownicy określoną kwotę pieniędzy, które miałyby traktowane w części jako odszkodowanie, a część jako odprawa. Przy wypłacie pieniędzy pracodawca nie pobrał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ uznał, że cała kwota będzie wolna od podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia z podatku wypłatę m.in. odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw.

Izba skarbowa wskazała, że art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera wiele wyjątków od korzystnej reguły zwalniającej odszkodowania z podatku. Podkreśliła, że zwolnione są rekompensaty wypłacane na podstawie ugody sądowej, ale z wyjątkiem tych, które dotyczą korzyści utraconych przez podatnika. Dodatkowo izba zwróciła uwagę na to, że ugoda z byłym pracodawcą nie zawierała żadnej informacji o tym, jakoby pieniądze były wypłacane na podstawie kodeksu pracy. To również przemawia za ich opodatkowaniem.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.