Regulamin fakturowania – jak racjonalnie zabezpieczyć rzetelność i wiarygodność wystawianych faktur podatkowych? (cz. 1) – VAT

Wiemy, że ministerialny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje  – podobnie jak zmieniona dyrektywa 2006/112/WE – nakazują, aby sam podatnik „określał sposób zapewnienia autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur, niezależnie od tego…

12. Regulamin fakturowania