Regulamin fakturowania – czy od 1 stycznia 2013 r. można wystawić fakturę „podatkową” bez przyjęcia regulaminu (instrukcji) fakturowania? – VAT

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule jest oczywiście pozytywna: można. Problem tylko w tym, czy dokument ten będzie „fakturą”  rozumieniu przepisów obowiązujących od tej daty. Bo musi ona spełniać warunki, które nie tylko wynikają wprost z przepisów (np. podane informacje), lecz również określone…

7. Regulamin fakturowania – czy od 1 stycznia 2013 r. można wystawić fakturę

Kategorie: VAT.