Regulacje dotyczące cen transferowych u przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych – CIT

Zgodnie z przepisami regulującymi zwolnienie dochodów uzyskiwanych na podstawie zezwolenia w specjalnych strefach ekonomicznych przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy oraz poza nią należy…

27. Regulacje dotyczące cen transferowych u przedsiębiorców

Kategorie: CIT.